San Silbestre krosean Zero Zabor idatzia zabaldu zen

4 Urt

Gipuzkoan ez ditugu hondakinak ondo kudeatzen. Hondakinak barra-barra sortzen dituen gizarte batean bizi gara eta ez daukagu hondakin horiek arazoak eman ez ditzaten behar bezala kudeatzeko sistemarik. Baina, guk ez edukitzeak ez du esan nahi hori posible ez denik. Gaur egun sortzen diren hondakinen %90 birziklagarria da. Gipuzkoan hiri hondakinen %25 bakarrik biltzen dugu gaika.. Horrek esan nahi du gainerako %75 nahasirik biltzen dela eta zabortegian usteltzen dela arazoak sortuz. Baina badira bai munduan eta bai hemen hondakin birziklagarri ia denak berreskuratzea posible egiten duten sistemak. Zenbait kasu aipatzearren: • Flandria6 milioi biztanle. Anberes eta Gante bezalako hiriak tartean. %82ko gaikako bilketa. Atez-ate biltzen dute. • San Francisco: 800.000 biztanleko hiria. %77ko gaikako bilketa. Atez-ate biltzen dute. Badira gaikako bilketa eraginkorra daukaten beste makina bat leku. Italiarren laurdenei hondakinak Atez Ate biltzen diete, 15 milioi Italiarrei alegia, eta geroz eta hiri gehiagotara ari dira zabaltzen. Katalunian 100 udalerritik gora, Balear irletan beste hamarka herri. Denak emaitza bikainekin. Zero Zabor: Zaborra arazoa da. Arazoa konpondu nahi badugu zaborra sortzeari utzi behar diogu beraz. Horretarako badago eredu bat: Zero Zabor eredua. Hondakinak gainetik kendu beharreko zerbait bezala ikustetik, direna bezala ikustera pasa behar dugu, baliabide bezala. Hondakinak nahasten ez badira gauza garbia dira eta materiala berreskuratu eta produktu berriak egiteko erabili daitezke. Baliabideak usteltzen uztea ala erraustea onartu ezinezko zentzugabekeria da. Zero Zabor eredua bi eragite mailatan oinarritzen da: • Murrizketa: Hondakinik onena sortzen ez dena delako. Zenbat eta produktu gutxiago ekoiztu orduan eta hondakin gutxiago, material gutxiago, garraio gutxiago, azpiegitura gutxiago, energia gutxiago eta koste gutxiago. Horretarako behar ez diren produktuak merkatutik atera, eta behar ditugunei bizitza luzatu behar zaie berrerabiltzeko diseinatuz. Hor ditugu adibide modura arraina erosteko ‘tupper’-rak. • Birziklaia: Sortu behar izan ditugun hondakinak baliabide garrantzitsuak dira. Haietan dauden materialak berreskuratuz gero ez dago zertan natura ustiatzera jo beharrik produktu berriak ekoiztu ahal izateko, eta era berean zabor bihurtzea saihesten da. Horretarako ezinbestekoa da sortzen ditugun hondakin guztiak gaika biltzeko balioko duen bilketa sistema eraginkor bat erabiltzea. Gaur gaurkoz ezagutzen dugun bilketa sistemarik eraginkorrena Atez Ateko bilketa sistema da. Atez Ateko bilketa: Edukiontzien bidez, organikoa biltzekoa gehituta, kasurik onenean, hondakinen heren bat bakarrik biltzen da gaika. Beste bi herenak nahasian bildu eta alferrik galtzen dira. Horregatik atez atekoa bezalako sistemen alde egitea ezinbestekoa zaigu. Gipuzkoan martxan dagoen herrietan %80tik gorako gaikako bilketa egiten ari dira, %92 Antzuolaren kasuan. Errausketaren alde dauden zenbait eragile kontrakoa zabaltzen ahalegin handia egin badute ere, atez atekoa sistema eroso, garbi eta merkea da. Merkea bakarrik ez. Gastuaren zatirik handiena soldatatan joaten da tratamenduetan gastatu ordez. Krisi garaiotan oso kontuan hartzeko datua azken hau.

                               ——————————————————————————————————————————–

En Gipuzkoa no gestionamos bien los residuos. Vivimos en una sociedad en la que generamos residuos en grandes cantidades y no tenemos ningún sistema de gestión eficaz que evite que nuestros residuos no se conviertan en un problema. Que no tengamos nosotros no significa que no sea posible. El 90% de los residuos que generamos hoy día es reciclable. En Gipuzkoa, con la recogida selectiva sólo se recoge el 25% de los residuos urbanos, mientras que el 75% restante se recoge de forma no selectiva y se descompone en vertederos siendo fuente de problemas. Debemos saber que tanto aquí como en el extranjero existen sistemas que hacen posible la recogida de casi todo el residuo reciclable. Sirvan de ejemplo los siguientes casos:

  • Flandes: 6 millones de habitantes. 82% de recogida selectiva en ciudades como Amberes y Gante. Se recoge Puerta a Puerta.
  • San Francisco: Ciudad de 800.000 habitantes. Tasa de recogida selectiva del 77%. Se recoge Puerta a Puerta.

Existen otras zonas en donde se recogen los residuos de una forma eficaz y selectiva. A la cuarta parte de habitantes de Italia se les recoge los residuos Puerta a Puerta, es decir, a 15 millones de italian@s, y cada vez se está extendiendo a más ciudades. Más de 100 localidades en Catalunya, decenas en Baleares. Todas ellas con resultados espectaculares.

Zero Zabor:

La basura es un problema, por tanto, si queremos solucionar el problema tenemos que dejar de generar basura. Existe un modelo a seguir: Modelo Zero Zabor. Tenemos que dejar de ver el residuo como algo que necesitamos quitárnoslo de encima, y considerarlo como realmente lo es; un recurso. Si no se mezclan los residuos, estos son algo limpio del que se puede recuperar el material para producir productos nuevos. Dejar que estos recursos se pudran o incinerarlos es algo inaceptable. El modelo Zero Zabor se basa en dos niveles de afección:

  • Reducción: Porque el mejor residuo es el que no se produce. Cuantos menos productos se elaboren, menor será la cantidad de residuos, material, transporte, necesidad de infraestructuras, consumo de energía y por tanto, menor coste. Para ello, es necesario retirar del mercado productos no necesarios, y alargar la vida de los productos necesarios rediseñándolos si fuera necesario. Sirvan de ejemplo los tupper-s para la compra de pescado.
  • Reciclaje: Los residuos que hemos tenido que generar son un recurso muy importante. Recuperando los materiales de los que están compuestos no es necesario explotar desde la naturaleza para poder generar productos nuevos, y al mismo tiempo se evita la generación de basura. Para ello es necesario una recogida selectiva eficaz que permita recoger diferentes residuos. El sistema de recogida más eficaz que se conoce hasta la fecha es la recogida Puerta a Puerta.

Recogida Puerta a Puerta:

Mediante el uso de contenedores, incluyendo el destinado para lo orgánico, se consigue recuperar una tercera parte de los residuos, en el mejor de los casos. Las otras dos terceras partes se recogen mezcladas y se desechan, y se pierden. Por todo esto, es totalmente necesario impulsar sistemas como la Recogida Puerta a Puerta. En los municipios de Gipuzkoa en los que está en marcha dicho método de recogida se consiguen tasas superiores al 80%, como es el caso de Antzuola que llega al 92% .

Aunque existe una campaña en contra de la Recogida Puerta a Puerta, este sistema es cómodo, limpio, eficaz y económico. No sólo económico, sino que gran parte del gasto repercute en el sueldo de nuevos puestos de trabajo y no en el tratamiento. Un tema a tener muy en cuenta en esta época de crisis.

 

 

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: